Medarbetarundersökningar

Forskning visar att om inte personalen trivs, förstått den utstakade strategin eller om deras värderingar inte delar organisationens strategi kommer de utstakade strategierna och de uppsatta målen aldrig att uppnås. Vi har bland annat publicerat en studie om personalens roll i varumärkesstrategin i European Journal of Marketing.[1]

Vi gör traditionella medarbetarundersökningar, men den vanligaste formen är interna varumärkesundersökningar där vi analyserar gap mellan olika nivåer och enheter i organisationen när det gäller attityder, identitet och värderingar. I många fall använder vi vår drivkraftsanalys för att se vad som driver personalengagemang. Precis som när det gäller kunder är det inte alltid det personalen säger som driver deras engagemang. Ofta pratar de om hygienfaktorer såsom lön och arbetstider men många gånger är det mjukare aspekter exempelvis status, uppmärksamhet och delaktighet som påverkar deras engagemang.

I medarbetarundersökningarna fokuserar vi mer på engagemang och beteende snarare än nöjdhet som det viktigaste slutmålet. Vi hjälper till med hela eller delar av medarbetarundersökningar då uppdragsgivaren ibland väljer att göra vissa delar själva genom sina egna enkätverktyg.

Analysen handlar om (U=Unik för oss):

  • Medarbetarnöjdhet
  • Gapanalys
  • Drivkraftsanalys (nöjdhet, engagemang, lojalitet eller lönsamhet) (U)
  • Identitet

Länkar till externa källor:

[1] Johan Anselmsson and Niklas Bondesson, Customer-based brand equity and human resource management image: Do retail customers really care about HRM and the employer brand? Article (PDF Available) in European Journal of Marketing 50(7/8):1185-1208 (July 2016)

 

Case