Omnibusundersökning

Varje vecka skickar vi ut en webbenkät till ett sverigerepresentativt urval på 1000 svenskar. Här kan ni signa upp er en vecka iväg och hänga på med mellan en och tio frågor tillsammans med andra organisationer. Eftersom flera organisationer delar på kostnaden och antalet frågor är begränsade blir priset mycket lägre än om ni skulle intervjua 1000 personer via eget utval.

Du kan mäta varumärkeskännedom, varumärkesattityd eller stort sett vad som helst. Det viktiga är att er målgrupp är så sverigerepresentativ som möjligt och att det är både män och kvinnor i blandade åldrar. Ju bredare målgrupp desto större nytta har du av de 1000 svaren. Vi hjälper så klart till att selektera bort de som inte tillhör målgruppen även om ni betalar för dem.