Hur påverkar kanalval varumärket?

Mer än 50% av svenska företags kommunikation går genom digitala medier. Att bygga varumärke via sociala medier är svårare än traditionella medier och allt fler börjar ifrågasätta den varumärkesbyggande effekten av att lämna traditionell masskommunikation. I flera av våra kampanjmätningar har kampanjerna uppmärksammats i de traditionella kanalerna, men inte i de sociala medierna. I en mätning vi själva publicerade i Journal of Marketing Communication såg vi att kanalvalet hade effekt på varumärkets image. Där fann vi att val av mediekanal har stora effekter på konsumenters bild av varumärket. Annonsering via sociala medier gör att varumärket uppfattas som mer socialt, innovativt och underhållande, medan samma annons i en traditionell morgontidning förstärker bilden av varumärket som kompetent, stort, framgångsrikt, trovärdigt och av hög kvalitet.  Varumärket behöver arbeta i både digitala och traditionella kanaler. Traditionella kanaler spelar en viktig roll i att skapa kännedom och förtroende, medan digitala kanaler är bra för avslut och relationsbygge. Därför är det viktigt att matcha kanalval till vad varumärket vill uppnå i en viss kampanj.