Datainsamling

Våra vanligaste datainsamlingsmetoder bygger på enkätundersökningar. Enkätundersökningar används i första hand i syfte att fånga åsikter, uppfattningar, känslor, bedömningar men även intentioner. Att konstruera enkäter med rätt struktur och rätt formuleringar är en vetenskap i sig.

Vi kan genom vårt nätverk utföra alla typer av datainsamling över hela världen. Vi kan erbjuda telefonintervjuer, internetpaneler, webbenkäter kopplade till mailregister och nyhetsbrev, face-to-face ute i organisationer eller på stan. Vi väljer alltid den bästa metoden för uppdragsgivarens syfte och budget. Vi har samarbeten med alla undersökningsinstitut och kan även köpa in datainsamling från dem direkt eller via uppdragsgivaren.

Vi kan även koppla samman svaren från enkätundersökningar med ekonomisk data antingen på individnivå eller aggregerad nivå för segment, varumärken eller hela branscher.