Datainsamling

Vi kan genom vårt nätverk utföra alla typer av datainsamling över hela världen. Vi kan erbjuda telefonintervjuer, internetpaneler, webbenkäter kopplade till mailregister och nyhetsbrev, face-to-face ute i organisationer eller på stan. Vi väljer alltid den bästa metoden för uppdragsgivarens syfte och budget. Vi har samarbeten med alla undersökningsinstitut och kan även köpa in datainsamling från dem direkt eller via uppdragsgivaren.