Fokus på resultat och lönsamhet

För oss handlar rakheten i en Transvector om att leda våra kunder till den rakaste vägen mot lönsamhet eller önskad effekt. Vi fokuserar på vad som kan bevisas driva köp och försäljning snarare än att ta omvägen och fråga kunden om vad de tror det är som påverkar dem. Men det handlar också om att göra evidensbaserad forskning på området enklare och mer tillgänglig för beslutsfattare inom praktisk strategi och marknadsföring.

Sedan början av 2000 har det hänt mycket inom marknadsföring såväl som våra kunders krav på marknadsundersökningar. Bland annat handlar det om ett ökat krav på att undersökningsmetoder såväl som undersökningsresultat ska kunna kopplas till ekonomi och intäkter. Man pratar idag om behovet att kunna koppla ”Marketing and the Bottom-line”. På denna punkt ligger vi långt fram. Bland annat har vi publicerat en vetenskaplig artikel om vilka survey KPI-er som faktiskt driver försäljning där vi följde 30 varumärken under en sjuårsperiod. [1]

[1] Anselmsson J & Bondesson N (2015) Brand value chain in practise; the relationship between mindset and market performance metrics: A study of the Swedish market for FMCG Journal of Retailing and Consumer Services 25