Metoder för analys

Vi kan utföra alla typer av statistiska analyser och kontroller. Traditionella analyser (Uni, Bi och Multivariata), strukturella ekvationer (SEM), ekonometri, PLS med mera. Vi kan genom vår koppling till statistiska institutionen på Lunds universitet skräddarsy analyser och tester utöver det som finns tillgängligt på marknaden. I många av våra analyser använder vi drivkraftsanalys i grunden, men en viktig aspekt i de flesta kvantitativa analyser är att vi testar om skillnaderna som finns mellan bland annat varumärken, segment och kampanjer är statistiskt signifikanta. Detta är merarbete i analysfasen och erbjuds sällan mer än vid partivalsundersökningar trots att de sparar mycket tid och tankearbete för befattningshavaren. Om vi till exempel vill jämföra hur varumärkets position utvecklats på 30 associationer så får de sällan samma betyg på någon av dessa associationer år ett som två. Då måste beslutsfattaren hålla reda på var man är bättre eller sämre utmed 30 dimensioner. Ett signifikanstest visar istället att det kanske endast är på fem associationer det skett någon förändring och det blir istället fem dimensioner att hålla reda på.

Vi utför alla typer av kvalitativa analyser från skrivbordsundersökningar, fokusgrupper, djupintervjuer till etnografiska studier där vi åker ut och besöker konsumenter i hemmet eller andra naturliga miljöer. De kvalitativa intervjuerna är mer explorativa i sin natur, men det gäller ändå att veta vad man ska leta efter och utmed vilka dimensioner, nivåer och perspektiv informationen ska struktureras. Vår gedigna teoretiska och praktiska erfarenhet gör att vi är speciellt duktiga på att se strukturer och möjliga förklaringar. I stort sett alla våra kvantitativa analyser föregås på något vis av någon form av kvalitativ analys dels genom att vi ser över vad som finns inom generell forskning på just uppdragsgivarens område, dels genom någon form av kvalitativ förstudie.