Vad betyder Transvector?

Transvector betyder ”den rakaste vägen”. En ständig drivkraft att överleva och bli framgångsrik i konkurrensen gör att företag måste anpassa sig för att skapa erbjudanden som passar den egna organisationens förutsättningar såväl som slutkunden för att sälja. Det handlar om att se det enkla i helheten och att allt man gör bör ha en nytta eller effekt. En situation där företagets förutsättningar matchar kundernas efterfrågan är aldrig beständig. Problemet är att kunder, konkurrenter och omvärld är i ständig utveckling och att alla parter alltid har otillräcklig information. Men ju mer aktuell och riktig informationen är desto större är förutsättningarna för ett företag att överleva och ha framgång – det är förutsättningarna för att skapa en Transvector.