Konsulttjänster

Våra konsultprojekt bygger på fakta och så kallade evidensbaserade strategier där vi så långt det går bygger lösningar och beslut på säkerställda resultat som finns att tillgå eller som går att införskaffa via olika undersökningar.

Vi hjälper till med delar såväl som hela processer. Det kan också handla om att vi utbildar i verktyg som ni sedan själva använder i processen, eller att vi är med som stöd under hela processen alternativt att vi kommer in när något kört fast i processen. Vi arbetar i hela Sverige men har vårt kontor i Malmö och rör oss ofta i Göteborg & Stockholm