Varumärkesplattform

Varumärkesplattform är ett strategiskt styrdokument som beskriver varumärkesbyggandeprocessen. De flesta undersökningarna vi gör handlar om att skapa underlag för varumärkesarbete och utveckling av varumärkesplattformar. Oftast är vi underleverantörer till de stora varumärkes- och kommunikationsbyråerna med vår varumärkesanalys, men de olika byråerna har sina varianter av plattformarna.

När kunder vi redan haft en lång relation med behöver göra sitt plattformsarbete brukar vi själva eller tillsammans med några av våra passande samarbetspartners ta projektansvar för plattformsarbetet. Innehållet i en plattform kan variera beroende på uppdragsgivaren och deras organisation, men fördelen med våra plattformar är att deras beståndsdelar är ganska generiska vilket gör att vilken kommunikationsbyrå som helst klarar av att ta dem vidare i en kampanj eller till en kommunikationsplattform. Inom respektive byggsten identifieras ett antal KPI:er som är centrala. Detta gör att man senare kan följa upp hur lanseringen av plattformen fungerar.

Ingen plattform eller positioneringsstrategi är fulländad varken på kort eller lång sikt. Därför är det viktigt att skilja på vad de långsiktiga respektive kortsiktiga målen för varumärket och plattformen. På kort sikt kan t.ex. vissa målgrupper eller segment hamnat på efterkälken och behöver specificerade mål för att komma upp på plattformen.

Plattformarna består oftast av:

  • Mission/ Vision
  • Kärnvärden /Mantra
  • Varumärkespersonlighet
  • Varumärkeslöfte
  • Positionering (points-of-parity och points-of-difference)
  • Substantiatorer/ Reasons to believe
  • Visuell identitet

Case