Innovation

Eftersom vi och vårt nätverk är med och forskar och tar del av forskning i marknadsföring i den absoluta framkanten har vi ett enormt försprång. Vi är med på internationella konferenser och tar del av de senaste rönen och kan därmed vara först ut med metoder när de har bevisad effekt. En av våra främsta innovationer är varumärkesanalysen BVA där vi lyckats skapa en analys som är skräddarsydd för hur varumärkes- och kommunikationsbyråer arbetar med varumärken. Metoden kopplar väl till effektmätningar som 100-wattaeren och vi kan också försäkrat att den är kopplad till försäljning, vilket företagsledning alltid är intresserade av.

När det till exempel gällde NPS var vi ute och föreläste och testade det 6-7 år innan det blev allmän standard. NPS har fått mycket kritik bland annat på grund av dess effekter på försäljningstillväxt varit överdrivna. Men redan i den första artikeln lyfter författaren fram att den passar mindre bra för väldigt komplexa industriprodukter eller i situationer med låg konkurrens. I en artikel vi själva publicerade såg vi att NPS var bra för att förklara framtida tillväxt, men att det finns bättre KPI:er om du jobbar i en snabbrörlig bransch. Studien visade att NPS inte var en bra indikator för om kunderna ska stanna. Då är köpintention eller attitydmässig lojalitet bättre.