BVA – Brand Value Analysis

BVA eller Varumärkesundersökning

Vi hjälper företag att hitta den röda tråden och de värden som berör målgruppens tankar, känslor och beteenden kring varumärket. Detta är vår vanligaste analys och har använts på mer än 100 varumärken vid uppföljning, ompositionering och plattformsarbete. Det som är unikt med metoden är att den tar sin utgångspunkt i vad som driver försäljning på marknaden för att sedan analysera varumärkets position med styrkor och svagheter. Analysen hjälper er att identifiera lediga positioner på marknaden, förvalta era styrkor och arbeta bort säljhämmande svagheter.

Lång erfarenhet av varumärkesanalyser

Analysen bygger på 20 års internationell forskning med våra kollegor i Lund Brand Management Group [1] på Lunds universitet som är världens ledande grupp inom brand management forskning[2]. Analysmodellen har sedan vidareutvecklats med kunder som Axfood, Alfa Laval, Lantmännen samt samarbetspartners som Happy Forsman & Bodenfors, Pyramid Communications och TBWA för att passa arbete med säljorienterade kommunikations- och varumärkesplattformar.

Utöver att fråga vad kunder vill ha identifierar vi också vad som verkligen driver försäljning på kort såväl som lång sikt.[4] Detta hjälper uppdragsgivaren att sätta alla delar kring sitt varumärke på rätt plats. Analysmetoden har fått stor uppmärksamhet i vetenskapliga och kommersiella sammanhang.[5]

Ett vanligt fel som många gör är att de antar att alla segment har samma bild och attraktion till varumärket. Vi sätter alltid ett värde på att se om varumärket är eftersatt i något segment och om det i så fall och på kort sikt kan stärkas i dessa. Detta har visat sig vara en snabb väg till ökad försäljning.

Analysen görs i två steg. Första fasen handlar om att vi i en kvalitativ förstudie tillsammans med vår och kundens expertis genererar ett hundratal möjliga säljdrivande positioneringsassociationer och strategier. Innan andra fasen inleds testar vi 30 unika och säljdrivande associationer som vi sedan grundar huvudanalysen på. Slutmålet brukar bli 3-5 associationer som uppdragsgivaren kan fokusera sin varumärkesstrategi på. När projektet är slut har vi med säkerhet undersökt alla möjligheter och kommit fram till den optimala strategin för er.

BVA Varumärkesundersökning – Analysen innehåller:
(U=Unik för oss):

 • Varumärkeskännedom
 • Varumärkeskunskap (U)
 • Varumärkestrappa (Brand Funnel)
 • Varumärkesimage (Vi skannar genom 100 möjliga strategier)
 • Försäljning idag relativt konkurrenter (U)
 • Möjlig försäljning relativt konkurrenter (U)
 • Pris- respektive volympremie relativt konkurrenter (U)
 • Vad kunder säger är viktigt relativt vad som verkligen säljer (U)
 • Vad som driver betalningsvilja respektive köpvilja och volym (U)
 • Säljhämmande svagheter relativt konkurrenter (U)
 • Säljdrivande styrkor relativt konkurrenter (U)
 • Lediga och säljdrivande positioner på marknaden (U)
 • Lågt hängande segment

Länkar till externa källor:

[1] Lund Brand Management Group

[2] Shtovba, S & Shtovba O. V. (2019) The current state of brand management research: An overview of leaders and trends in branding research over the past 20 years, The Bottom Line, 33 (1): 1-11

[3] Anselmsson, J. Burt, S. & Tunca, B (2017) An Integrated Retailer Image and Brand Equity Framework: Re-examining, Extending, and Restructuring Retailer Brand Equity, Journal of Retailing and Consumer Services. 38, s. 194-203 10 s.

[4] Anselmsson, J. & Bondesson, N. (2015) Brand value chain in practise; the relationship between mindset and market performance metrics: A study of the Swedish market for FMCG Journal of Retailing and Consumer Services. 25, s. 58-70

[5] Månadens forskare Sveriges Marknadsförbund

Case