Livsmedel kan vara status

Ett livsmedelsföretag upplevde att deras och andras positioneringsstrategier var väldigt lika samtidigt som deras marknadsandelar var helt olika och ville ha en varumärkesanalys som bättre kunde förklara marknadsandelarna och identifiera lediga positioner. Resultaten visade att företagen i branschen hade satsat på rationella argument och följt vad kunderna sa var viktigt. Resultaten visade även att ingen av de som använde rationella argument stack ut. Det finns således två problem med att satsa på rationella argument. Det första problemet är att alla har upptäckt dessa och satsar så mycket det går på dem. Det andra problemet är att kunden inte är så rationell som den tror. De flesta sa att det viktigaste för dem var låga priser, hög kvalitet och lite reklam. Varumärkesanalysen visade att kunderna istället valde varumärke på status, stil och uppfattningen om vilka andra som köper varumärkets produkter. Insikten innebar att företaget kunde skapa en unik position och succesivt bygga prispremie i en annars likartad kategori. Kontakta oss om du vill veta mer om vår varumärkesanalys och hur ni stärker ert varumärke.

Analysmetoder