Om Transvector

Transvector Research & Consulting AB startades 1999 av några forskare och konsulter kopplade till Lunds universitet som ett resultat av förfrågningar om mer kompetenta analyser och rekommendationer i samband med marknadsundersökningar av t ex varumärket.

Vi är numera specialiserade på analys och köper därför in all form av datainsamling. Vi har koncentrerat oss på att utveckla våra analyser så att de matchar kundernas behov. Vår drivkraftsanalys, som bygger på att analysera verkligt beteende snarare än vad folk säger, är avgörande och har varit central för oss de senaste 10 åren. Numera ingår den i de flesta av våra analyser som nästan alltid fokuserar på att förstå den rakaste vägen till mer försäljning.