Organisation

Vi är en nätverksorganisation med ett 20-tal medarbetare och samarbetspartners. För varje projekt väljer vi det mest passande teamet för er situation. Vi kan skräddarsy organisationen kring varje projekt. Detta göra att vi kan anpassa metod, pris och insats till era behov och budget för att alltid försäkra oss om att kunna erbjuda rätt kompetens till ett bra och matchande pris. Vi har tillgång till världens bästa forskare inom varumärkes- och marknadsföringsstrategi samt statistisk metod. Framförallt har vi koppling till Lunds universitet och Lund Brand Management Group som rankats som världens främsta forskningscenter inom varumärkesforskning de senaste fem åren [1].

[FOTO Professor Johan Anselmsson Senior Advisor Transvector och Professor Philip Kotler North western University 2015.]

Att vi har vår bas i forskning betyder att vi är först ut med nya metoder. Vi är noga med att de metoder och slutsatser vi rekommenderar är evidencebaserade, dvs testade och verkligen fungerar. Det går att köpa våra analyser direkt från oss eller via våra samarbetspartners. På samma vis erbjuder vi genom våra samarbetspartners strategiska lösningar och varumärkesplattformar.

Projektledaren och kontaktpersonen är alltid en seniorkonsult med minst 15 års erfarenhet av marknadsundersökningar, något som få av de andra aktörerna kan erbjuda.

[1] Serhiy Shtovba & Olena Valeriivna Shtovba (2019) The current state of brand management research: An overview of leaders and trends in branding research over the past 20 years, The Bottom Line 33(1):1-11