Hållbarhet = återbruk av data

Ett företag hade gjort en internationell varumärkesmätning men varumärkeskonsulten och designbyrån tyckte inte att analysen och rapporten kopplade till det som krävs för att bygga en varumärkesplattform. Vi fick datafilen och gjorde om alla körningar enligt varumärkes- och designbyråns önskemål och behov. Tänk på att varumärkesbygge är långsiktigt och att hållbarhetstiden på gamla marknadsundersökningar kan vara upp till tre till fyra år om inget stort skett på marknaden. Kontakta oss och testa vårt Marketinglab om du behöver hjälp med att plocka fram underlag från sekundärdata t.ex. i syfte att bygga en varumärkesplattform eller att göra en brand audit.

Konsulttjänster