Marketing Lab

Det blir allt svårare att samla in intervjuer från kunder och samtidigt finns det massa oanvända data man redan betalt för som skulle kunna användas till så mycket mer. Ur de flesta kundnöjdhetsundersökningar och varumärkesundersökningar går det att köra ut både drivkraftsanalyser eller segmenteringsanalyser.

Som forskare är vi vana vid att förutsättningslöst angripa problem utifrån olika vinklar, men vi är samtidigt noga med resultatens pålitlighet. Detta innebär att vi med vår expertis kan se över slutsatser, delar av rapporter eller datafiler ni erhållit från en tidigare marknadsundersökning som inte gett er de önskade insikterna eller där man tror att det går att få ut mer. Det kan också handla om att ni vill ha en second opinion innan ni utvecklar en ny segmenterings-, varumärkes- eller positioneringsstrategi. En tredje situation kan vara att man själv gjort en undersökning där man verkligen vill testa om skillnader mellan vår och konkurrenternas position verkligen är statistiskt säkerställda.

Analyser kan handla om (U=Unik för oss):

  • Signifikanstester av okulära skillnader mellan varumärken och mätpunkter
  • Testa hur bra ett kundnöjdhetsindex är på att förklara varför kunderna är nöjda
  • Ge en second opinion på slutsatser av en undersökning eller varumärkesprojekt
  • Hjälpa företag och inköpsavdelning med upphandling av marknadsundersökningar
  • Hjälpa andra företag som inte är vana vid undersökningar med att utforma enkäter

Case