Försäljning, nöjdhet eller båda?

Ett köpcenter hade gjort en påkostad marknadsundersökning utan att koppla denna till vilka egenskaper hos centret som driver försäljning. Vi kunde genom rapporten, som innehöll tillräckligt mycket information för att koppla denna till generella försäljningsdata ta reda på vilka associationer som faktiskt driver försäljning. Vi kunde konstatera att den associationen som var viktigast för nöjdhet (Atmosfär) var den minst viktiga för inköpsbeteende, medan den minst viktiga för nöjdhet (parkering) var den mest viktiga för inköp. Kontakta oss och testa vårt Marketinglab om du har undersökningsdata eller rapporter där du vill prioritera möjliga åtgärder

Konsulttjänster