Second opinion på den nya plattformen

Ett börsnoterat företag var i färd med att implementera en varumärkesplattform baserad på en stor segmenterings- och varumärkesundersökning där ledningen var tveksamma över resultaten. Företaget ville ha en second opinion på hur associationerna som låg till grund för plattformen verkligen samspelade, drev försäljning och matchade de olika segmentens behov Vi erhöll datafilerna och gjorde en validerande analys. Analysen visade att de nya kärnvärdena inte bara var föremål för intern osämja – de var inte heller distinkta eller säljdrivande utifrån marknadens synvinkel. Kontakta oss och testa vårt Marketinglab om du har en viktig strategi eller beslut som behöver en evidencebaserad second opinion.

Konsulttjänster