Marknadsplan

Marknadsplanen och marknadsplaneringsprocessen är ett bland marknadschefens viktigaste uppgifter. Trots att det ska vara en process med många deltagare så blir detta många gånger ett ensamt, ångestfyllt och ganska rutinartat arbete för marknadschefen. Både som ny och erfaren marknadschef behöver man hjälp och inspiration med de senaste verktygen och principerna.

Vi har erfarenhet av mer än trettio olika marknadsplaneringsprojekt där vi varit mer eller mindre involverade. T.ex. utvecklade vi och utbildade på en helt ny process för fler än ett hundra produkt- och marknadschefer i ett globalt företag.

Det absolut viktigaste för att marknadsplanen ska bli meningsfull, kretsar enligt vår erfarenhet runt sex huvudteman vilka också är i linje med såsom effektmätningstävlingen 100-wattaren är uppbyggd.

  1. Sätt ner de övergripande och strategiska målsättningar och förutsättningar. Vad är sälj mål och strategiska utmaningar som kommer från ledningen?
  2. Situationsanalysen måste bygga på fakta och evidence. Fokus måste vara på att hitta möjligheter till ökad försäljning: Finns det eftersatta segment? Var finns svagheter i sälj oh marknadsföringsprocessen (Kännedom, intresse, försäljning och lojalitet), var finns förbättringspotential i våra produkter, prissättning, distribution och kommunikation), var är vi bättre eller sämre än konkurrerande alternativ?
  3. Kärnfulla målsättningar: Operationalisera alla hot, möjligheter och säljhämmande svagheter som uppföljningsbara målsättningar. Byt ner mål på enskilda segment och produkter och se till hur dessa ska kunna bidra till övergripande tillväxtmål.
  4. Strategier för målen: Vilka segment måste bearbetas på kort och lång sikt? Vilka aspekter kring varumärket måste bearbetas och lyftas fram internt / externt på lång och kort sikt? Koppla samman kommunikations mål med målgrupper så att säljarbetet stöds.
  5. Konsekventa och relevanta uppföljningar: Synka uppföljning av föregående mål med den kommande situationsanalysen. Genom en enkel och fokuserad uppföljning av de operationella målen har du ett perfekt input till den kommande planen.
  6. Enkelhet och tydlighet. Se till att det finns en röd tråd där allt kan kopplas till försäljning på ett respektive tre års sikt. Låt inte marknadsplanen leva sitt eget liv ihop om bättre tider utan använd de ansvarsområden och strukturer som redan finns och fungerar.