Är det bra att sticka ut?

Hur många gånger har man inte hört: ”Om du inte sticker ut, varför ska marknaden då köpa av dig”? Efter 15 år med 100 kunder och en ständig jakt på USP:ar har vi gjort  en intressant insikt. Att sticka ut är bra när du ska ta dig in på en ny marknad, jobbar med nischsegment eller vill plocka ut en premiumstrategi. Om du vill ta marknadsledarskapet är det enligt våra erfarenheter bättre att vara bra på många av de mest säljdrivande egenskaperna. I en studie vi publicerade där vi följde 30 företag under en sjuårsperiod både igenom attitydundersökningar och försäljningsstatistik såg vi ingen koppling mellan kundupplevd unikhet och försäljningsvolym. Däremot såg vi en tydlig koppling mellan upplevd unikhet och betalningsvilja såväl som den prispremie som företagen lyckas plocka ut över tiden.