Vad driver folks oro i Corona/Covid-19-tider?

I en undersökning vi gjorde av 300 slumpmässigt valda personer i Skåne sa respondenterna att de var mest oroliga för näringslivet och ekonomin i sin hemkommun, men inte så rädda för att bli smittad. Drivkraftsanalysen visade däremot något helt annat:

Drivkrafterna:

 • Det som gör folk mest oroliga är den egna hälsan och att personer ute i butiker och på restauranger ska smitta.
 • Framförallt är det minskning av den fysiska kontakten och isolering från släkt och vänner som gör att man upplever sig gjort vad man kan för att minska smittspridning.

Skillnader i attityder mellan segment:

 • De med lägre utbildning är mer bekymrade som helhet och speciellt med sin egen ekonomi.
 • Yngre är mer oroliga för sin egen ekonomi, men tror krisen fortare går över,
 • Äldre är mindre okej med att träffa folk inomhus, men mer okej med att träffa folk utomhus.
 • Äldre är också mer rädda om sin egen hälsa och de har isolerat sig mest från släkt och vänner
 • Kvinnor är  betydligt mer positiva att ge sig ut på aktiviteter än män.

Skillnader i beteenden mellan segment

 • De yngre har och vill göra mer än de äldre för att gynna näringslivet.
 • De äldre har i högre utsträckning varit utomhus och träffat vänner.
 • Yngre och kvinnor har online handlat i högre grad än andra.
 • De yngre har besökt restauranger i högre utsträckning än andra, vilket även gäller restaurang online.
 • Kvinnor är mer ute och handlar än män
 • Skillnaden mellan yngre och äldre när det gäller onlinehandel av sällanköpsvaror är signifikant, men inte när det gäller livsmedel

Skillnader i synen på framtiden:

 • De flesta tror inte på bestående förändringar
 • Lägre utbildade tror att de kommer att göra färre besök i stadskärnan i framtiden.
 • Yngre tror på mindre fysiska möten och resor i tjänsten än andra framöver.
 • Yngre tror sig också bli mer digitala framöver och det gäller möten, utbildningar och online handel.