Hur ohållbart är aggressiv skatteplanering?

På senare tid har allt fler uppmärksammat att det finns företag som sysslar med aggressiv skatteplanering samtidigt som de försöker bygga en profil som samhällsansvariga. GRI som driver mycket av standarden för hållarbarhetsredovismingen håller just nu på att uppdatera genom att lyfta fram i vilken utsträckning företag betalar skatt i de länder man opererar. I våra löpande omnibusundersökningar ställde vi frågor om hur pass hållbart, etiskt och effekten på köpvilja aggressiv skatteplanering har. Resultaten visade att skatteplanering är lika allvarligt som att flytta produktionen till länder utanför EU med snällare miljö och arbetsmiljölagar.