Vem kommer att handla på Amazon och varför?

När vi hösten 2020 med hjälp av prediktionsmodeller vi  utvecklat genom åren nu analyserade drivkrafterna bakom intresset för att handla på Amazons svenska plattform kunde vi se att de främsta pådrivarna var att man redan handlat på Amazon följt av önskan om bättre priser, att man handlar ofta online, illojalitet till andra handlare, önskan om att hitta allt på ett ställe samt  att man vill ha mer konkurrens. Brist på service och svårigheter att hitta det man söker är sådant som förts fram i debatten men som just nu inte driver intresset för att testa Amazon.

Annan intressant fakta från de första resultaten och som visar att Amazon är att räkna med och att det är köpstarka grupper som attraheras av Amazon är att:

37% av svenskarna inte känner lojalitet till sina onlinebutiker och testar gärna nya. Andelen är signifikant högre bland män, unga och medelålders, befolkningen i Södra Sverige, högutbildade och med högre inkomst.

17% av svenskarna har någon gång handlat på Amazon och andelen är signifikant högre bland män, unga och medelålders, boende i Stockholm och Södra Sverige, högutbildade och individer med högre inkomst.

32% av svenskarna säger att de kommer att testa att handla på Amazon. Andelen är signifikant högre bland män, unga och medelålders, boende i Stockholm, övriga Mellansverige och Södra Sverige samt individer med högre inkomst.