Förpackningsdesign avgör prispremien

När en av Sveriges ledande dagligvarukedjor skulle lansera sitt eget varumärke ville man bland annat testa några designvarianter. Vi intervjuade 200 respondenter för varje förpackningsdesign som testades i ett flertal kategorier. Den design som bäst passade den målsatta prispremien och den önskade profilen som vid tillfället skulle utstråla miljö, kvalitet och prisvärdhet valdes. Tre år efter mätningen utfördes, ringde den projektansvarige och berättade att man nu låg exakt på den önskade prispremien som vi prognostiserat tre år tidigare. Varumärket med sin unika förpackning är idag en av de mest lyckade EMV satsningarna i Sverige. Kontakta oss om du vill veta mer om vår förpacknings- och designtest som mäter effekter på varumärke, försäljning och prispremie.

Analysmetoder

Konsulttjänster