Hållbarhet stannar på insidan

I ett fastighetsbolag såg vi att en av de viktigaste drivkrafterna bakom ledningens och personalens engagemang var hur hållbart och samhällsansvarigt man ansåg det egna varumärket vara. Samtidigt visade undersökningen av kunder och marknad att hållbarhetsaspekter var bland det som i allra minst utsträckning attraherade kunder. Slutsatsen blev att företaget skulle fortsätta jobba lika samhällsansvarigt som man gjort, men man valde att sluta kommunicera detta mer än på webbsidan och endast på ett ställe där personal och intresserade kunder kunde hitta information. Istället kunde företaget koncentrera marknadskommunikationen på att lyfta fram säljdrivande egenskaper. Kontakta oss om du vill veta mer om våra medarbetarundersökningar och hur dessa kan kopplas till lönsamhet.

Analysmetoder