Myt om medarbetare och lönsamhet?

I en detaljhandelskedja fann vi i en studie av 200 butiker att det inte fanns något samband mellan medarbetarnöjdhet och butikens lönsamhet. Den starkaste korrelationen fanns mellan hur trevligt personalrummet var och lönsamhet. Problemet var bara att ju trevligare personalrummet var desto mindre lönsam var butiken. Resultaten medförde att medarbetarundersökningarna togs bort som KPI som indikator på lönsamhet och från chefernas bonusar även om medarbetarundersökningarna i övrigt fortsatte som vanligt. I samma projekt såg vi att gap mellan företagsledning och personalens värderingar inte hade någon betydelse varken för medarbetarnöjdhet eller lönsamhet. Däremot var det mycket viktigare att personalen delade värderingar med sina närmaste kollegor och chefer. Kontakta oss om du vill veta mer om våra medarbetarundersökningar och hur dessa kan kopplas till lönsamhet.

Analysmetoder