När reklamen glömmer slutkunden

Ett tag gick det en trend i att B2B företag skulle bli mer intressanta och spännande genom att kommunicera i serieformat. Ett stort företag i pappersindustrin som vände sig till reklambyråer hoppade påpassligt nog på denna trend. När vi utvärderade kampanjen såg vi att den var mer omtyckt än traditionella kampanjer och att bilden av varumärket påverkades positivt av aspekter som underhållande och modernt, men hade en negativ inverkan på bilden av företaget som kompetent, pålitligt och professionellt. Inte minst minskade köpintentionen bland de slutliga beställarna, dvs tryckerierna. Företaget valde att lägga ner serieidén i sina kommande kampanjer efter ett halvår. Kontakta oss om du vill veta mer om våra reklam- ock kampanjtester med koppling till varumärkeseffekter och försäljning.

Analysmetoder