När säkerhet råkade bli lyx

Ett globalt bilvarumärke hade gjort en ny lite mer intellektuell kampanj med ett budskap med dubbel betydelse där den ena betydelsen handlade om en säker investering och den andra handlade om säkerhet. Kampanjens huvudbudskap var säkerhet, men det visade sig att de som uppmärksammat kampanjen till största delen uppmärksammat investerings- och lyxbudskapet. Eftersom kampanjen verkligen stack ut blev många av de som uppmärksammade den uppretade i tider av hållbarhet och miljömedvetande. Både det första experimentet och uppföljningen en månad senare visade samma negativa effekter, varför kampanjen lades ner och det bestämdes att man skulle vara mycket tydligare med huvudbudskapet i framtida kampanjer. Kontakta oss om du vill veta mer om våra reklam- och kampanjtester med koppling till varumärkeseffekter och försäljning.

Analysmetoder