Handelsplatser

Handelns kärnerbjudande är att tillgängliggöra varor på bästa sätt för målgruppen i fråga. I mer än 20 år har vi hjälpt köpcenter, externa handelsplatser, e-handelsplatser och även stadskärnor att utveckla och stärka konkurrenskraften i sina erbjudanden. Detta gör vi genom att undersöka hur man bättre kan anpassa sig till trender, konkurrenter och marknadens behov.

Här gör vi många olika typer av undersökningar såsom kundundersökningar, varumärkesanalyser, drivkraftsanalyser och segmenteringsanalyser.

Exempel på köpcenter vi undersökt inför etablering är:

 • Emporia Malmö
 • C4 i Kristianstad
 • Nova Lund.

Exempel på stadskärnor vi undersökt är:

 • Lund
 • Malmö
 • Landskrona
 • Tranås.

Exempel på butikskedjor vi undersökt är:

 • Hemköp
 • Willys
 • Ikea
 • Optimera

Exempel på e-handelsplatser vi undersökt är:

 • NetOnNet
 • Matsmart
 • Sportamore
 • Jollyroom

Handelsplatser FAQ

Vad är en attraktiv handelsplats?

En handelsplats attraktivitet brukar definieras och mätas på tre olika sätt. 1) Antal besök som kan mätas med besöksfrekvens på individnivå eller antal besökare på totalnivå. 2) Försäljning/ köp på individnivå eller försäljning på total nivå. 3) Attityd som kan mätas genom kundnöjdhet, NPs eller attitydlojalitet bland ett representativt urval av nuvarande eller potentiella kunder.

Hur skapar man en attraktiv handelsplats?

Attraktivitet skapas genom en kombination av faktorer. Vi brukar alltid starta utifrån vad aktuell forskning visar. Det kan handla om butiksmix, extern tillgänglighet, intern tillgänglighet, atmosfär, service, underhållning, promotion och andra kunder.