Marknadsdrivande undersökningar

De flesta organisationer och varumärken vill vara marknadsorienterade och anpassa sig till marknadens behov, men i vissa fall vill man som marknadsförare eller varumärkesansvarig sätta sig i förarsätet och driva marknaden, dvs att vara marknadsdrivande. Många gånger har marknadsdrivande organisationer kännetecknats av att de agerar på behov som de flesta inte känner till att de hade. Frågar man marknaden vad de vill ha så hade vi varken sett någon Walkman, Disneyland, eller Ipad. Samtidigt vet vi att 9 av 10 innovationer eller strategier misslyckas.

Tänk om det fanns en metod som även kunde hjälpa marknadsdrivande företag att fatta beslut?

Vi har under åren utvecklat en metodik som genom att kombinera metod för trendanalys, innovation/diffusion och varumärke har potential att förutse vilka varumärken som kommer att vara de starkaste och vilka värden som kommer att göra dem starka.

Frågor, behov och drivkrafter som analysen kan identifiera är

  • Potentiella nya konkurrenter
  • Behov som kommer utifrån nya trender
  • Behov som de mest innovativa och inflytelserika individerna har
  • Drivkrafter som förklarar vad man vill snarare än vad man gjort
  • Vilka varumärken är inne respektive ute bland de trendkänsliga?