Omnibusundersökning

Varje vecka skickar vi ut en webbenkät till ett Sverigerepresentativt urval på 1000 svenskar. Här kan du signa upp dig en vecka iväg och hänga på med mellan en och tio frågor tillsammans med andra organisationer. Eftersom flera organisationer delar på kostnaden och antalet frågor är begränsade blir priset mycket lägre än om du skulle intervjua 1000 personer via eget urval.

Du kan mäta varumärkeskännedom, varumärkesattityd eller stort sett vad som helst. Det viktiga är att din målgrupp är så Sverigerepresentativ som möjligt och att det är både män och kvinnor i blandade åldrar. Ju bredare målgrupp desto större nytta har du av de 1000 svaren. Vi hjälper så klart till att selektera bort de som inte tillhör målgruppen även om du betalar för dem.