Snabba marknadsundersökningar

Quick Test

Ibland är man ute i sista minuten när man behöver presentera något på nästa möte eller fatta ett viktigt beslut. Vi har möjlighet att skicka ut fem enkätfrågor till 500 svenskar där du har svar inom 4 timmar. Om du behöver samla in data i andra länder tar det ca 10 arbetstimmar. Vad vi vet är det Sveriges snabbaste marknadsundersökningar där man inte behöver göra något på egen hand. Du behöver ingen eget enkätverktyg, inloggning eller liknande.

Resultaten blir inte lika representativa som våra andra undersökningar som tar en vecka eller längre.
Men de blir ändå tillräckligt vägledande för snabba beslut.

När du kontaktar oss är det viktigt att du gjort ett eget första försök att konstruera frågorna i ett e-mail. Vi hjälper dig sedan med att justera frågorna och målgruppen. När det gäller snabbtest bör du göra en första kontakt övertelefon. Inom fem minuter efter avslutat samtal har du en skriftlig offert med pris och tidsplan. Fem timmar efter accepterad offert har du en levererad rapport i din inbox.