Städer och stadskärnor

I mer än 15 år har vi hjälpt städer och stadskärnor med att undersöka hur de bättre anpassa sig till trender och behov. Förr var analyser av hela städer och stadskärnor vanligast, men på senare år har i och med det ökade intresset för 15-minutersstaden eller kvartersstaden blivit allt mer vanligt att undersöka stadsdelar. Vi gör i huvudsak tre typer av undersökningar.

Attraktivitet och varumärke

Här jämför vi oftast flera olika konkurrerande stadskärnor, stadsdelar eller t.o.m. hela kommuner med andra. Här brukar vi också göra segmenteringsanalyser i syfte att se om någon demografisk grupp hamnat efter de andra då en bred målgrupp är viktig i dessa sammanhang. Exempel på projekt vi genomfört är Helsingborg, Skövde, Arenastaden, Hammarby sjöstad, Biskopsgården och Kista.

Citycheck

City check är en standard med ca 30 punkter från sortiment och tillgänglighet till lekplatser och event där vi snabbt och enkelt checkar av hur stadskärnan sköter sig. Detta görs ofta genom några dagars besök där besöket dokumenteras med hjälp av foto. Analysen mynnar ut i ett antal förbättringspunkter där stadskärnan inte når upp till standard och bör kunna förbättra sig. Denna produkt går snabbt och är billig. Den fungerar som ett bra komplement till större och mer omfattande analyser. Den brukar göras inför större kick-offs, årsmöten, frukost- eller lunchmöten. Exempel på projekt är Landskrona, Lund och Tranås.

Skräddarsydda projekt för städer och stadskärnor

Vi kan göra utredningar på olika satsningar med simuleringar och använda oss av sekundärdata från olika databaser. Här ställer vi upp ett antal hypoteser som testas. Det kan handla om parkeringssatsningar, investeringar i kvällsekonomi, utbyggnad av handelsområden eller effekter av vägdragningar m.m. Exempel på uppdragsgivare är Malmö stad, Landskrona och Helsingborg.

Vad är 15-minutersstaden?

15-minutersstaden innebär att folk ska komma åt allt de behöver inom 15-minuters cykelväg från hemmet. Det handlar om närhet till boende, arbete, shopping och service. Motiven bakom idén är både miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Vad är en attraktiv stad?

Vi måste börja med att bestämma – attraktiv för vem? De flesta städer tänker på invånare, företagare och turister. Attraktivitet handlar både om att locka och behålla individer i de olika målgrupperna. Kravet på att tillfredsställa många olika intressenter skiljer staden och det offentliga rummet från kommersiella platser och varumärken. Andra aspekter av attraktivitet kan handla om rekommendationsgrad och betalningsvilja.

Vad är en attraktiv stadskärna?

Vi måste börja med att bestämma – attraktiv för vem? De flesta stadskärnors tänker på invånare, företagare och turister. För det flesta stadskärnor handlar det om att skapa en mötesplats för alla kommunens invånare. För många handlar det också om att stadskärnan ska vara en plats för ekonomiska och kulturella utbyten. Attraktivitet handlar om att identifiera olika intressenters behov och att balansera dessa på bästa sätt utan att några grupper missgynnas. Krav på balans och att tillfredsställa många olika intressenter skiljer stadskärnan och det offentliga rummet från kommersiella mötes- och handelsplatser.