EN gång Grekland alltid Grekland

Ett resebolag startade på 1980-talet som specialist på Grekland och ville för ett antal år sedan ha hjälp med segmenteringsanalys. I varumärkesanalyser hade man sett att man ägde positionen Greklandspecialist men ville se om en beteendemässig segmentering kunde ge fart till expansionen utanför Grekland. I den beteendemässiga segmenteringen delar vi in marknaden efter olika beteendesegment där vi i steg ett delar in alla i dem som känner till respektive inte känner till resebolaget. De som känner till delar vi upp efter de som rest respektive inte rest med bolaget. De som inte rest delas upp i positiva respektive negativa. Liknande uppdelning görs av de som rest. I reseföretagets fall såg vi att trots att de reste till lika många destinationer som andra bolag så var den vanligaste anledningen till att de som gillade företaget inte åkt med dem, ”Jag skulle inte till Grekland”. Den vanligaste anledningen bland de som inte gillade var att man inte ville åka ospecificerat eller mindre än 3 stjärnor. Företaget hade vid tillfället varken en eller två-stjärniga anläggningar. Resultatet av undersökningen blev att kommunicera ut att man reser över hela världen och att man håller hög kvalitet. Segmenteringsanalysen visade också vem som har respektive uppfattning så att man kunde välja lämpliga kanaler för att kommunicera budskapen. Kontakta oss om du vill veta mer om vår segmenteringsanalys och hur du väljer lönsamma målgrupper.

Analysmetoder