Känslor i tung stålindustri

I samband med bygget av varumärkesplattformen för ett stort skandinaviskt stålföretag gjorde vi ett antal intervjuer med befintliga kunder. Nästan alla kunder sa att rationella faktorer som kvalitet, leveranssäkerhet och prisvärdhet var det mest avgörande vid valet av samarbetspartner. När vi sedan gjorde drivkraftsanalysen på ett par hundra nuvarande och potentiella kunder såg vi att det istället var mjukare och känslomässiga faktorer om status, enkelt att göra affärer samt gemenskapskänsla som var det mest drivande och kunde förklara varför vissa leverantörer var mer framgångsrika än andra. Kontakta oss om du vill veta mer om vår drivkraftsanalys och vad som driver försäljning.

Analysmetoder