Kirurgisk precision i digitala medier?

Ett internationellt bolag satsade 4 miljoner i traditionella medier och 4 miljoner i digitala (banners på platser där målgruppen rör sig, re-marketing, Facebook). 40% hade uppmärksammat kampanjen som gick i traditionella medier (TV, magasin och dagspress) under 6 veckor, men ingen kunde erinra sig kampanjen som gick under 8 veckor digitalt. Vårt uppdrag var bl.a. att gräva vidare och se om mediebyråns utlovade träffbild stämde. Med hjälp av en panel på 30 000 svenskar och deras tillåtelse att följa deras skärmar under kampanjen såg vi att träffbilden blivit fel. Målgruppen var personer mellan 30-65 år men 57% (dvs sämre än slumpen) av de som fått upp kampanjen i telefoner och datorer fanns utanför åldersmålgruppen. Det betydde att två tredjedelar av de investerade kampanjmiljonerna gick förlorad. Kontakta oss om du vill veta mer om våra onlineanalyser.

Analysmetoder