Målgruppsmatchning online

Allt fler företag styr över sin kommunikation till digitala kanaler. För företag är det viktigt att verkligen veta om kampanjen träffat rätt. På marknaden erbjuder mediebyråer och digitala byråer olika verktyg för att på förhand eller i efterhand mäta effekterna och spill på olika kampanjer. Oavsett om ni jobbar med indirekt eller direkt matchning kommer ni att ha problem med spill, över- eller under exponering. Men många gånger vet man inte vem som faktiskt klickat eller fått upp kampanjen på sin skärm. Att någon gång få en second opinion på hur kampanjen fungerar har visat sig viktigt. [1]

Genom vår samarbetspartners och deras ca 50 000 panelmedlemmar som sagt okej till att deras beteende online analyseras kan vi följa hur kampanjer träffar deras olika bildskärmar. Eftersom vi har information om samtliga panelmedlemmar kan vi spåra var och vem som fått upp kampanjen på sina skärmar i termer av geografiska och demografiska aspekter. Denna mätning är både snabb och prisvärd vilket gör den enkel att kombinera med delar av en vanlig kampanjmätning enligt ovan. I samband med denna kan vi även koppla på erinran och om man uppmärksammat eller minns att kampanjen dykt upp på skärmen som kan vara dator, mobil eller surfplatta.

Analysen handlar om (U=Unik för oss):

  • Hur många har sett kampanjen och dess olika delar (U)
  • Hur ser den demografiska profilen ut på de som sett kampanjen och dess olika delar (U)
  • Reklamspill
  • I vilka segment har kampanjen visats mest (U)
  • I vilka kanaler (mobil, surfplatta, dator) har kampanjen visats mest (U)
  • Hur många av de som fått upp kampanjen på sin skärm kan minnas att de sett den.

 

Bildtext: Bilden visar antalet gånger som en kampanj exponerats på en dataskärm. 58% av exponeringarna var på en manlig panelmedlems skärm och 25% av exponeringarna har skett i Stockholm.

Länkar till externa källor:

[1] Bob Hoffman (2020) AD FRAUD SOLUTION BECOMES PROBLEM https://www.bobhoffmanswebsite.com/newsletters

 

Case