På eller av med Adblocker

Ett nationellt företag gjorde flera kampanjer som vände sig till personer under 30 år. Onlinekampanjerna blev inte som man tänkt sig där antalet som sett kampanjen var lika lågt i för- som eftermätning. När vi analyserade målgruppen genom paneldata på målgruppen såg vi att 70% i målgruppen hade Adblocker vilket blev huvudförklaringen till de låga observationsvärdena. Kontakta oss om du vill veta mer om våra onlineanalyser.

Analysmetoder