När saker mäts – blir de gjorda

I ett företag hade vi i en första undersökning sett att servicenivån måste öka i syfte att behålla kunderna. När inget hade hänt med servicenivån 12 månader senare bestämde man att vi skulle öka antalet mätningar till var sjätte månad. Anledningen var att man sett att ingen vidtog åtgärder förrän några månader innan nästa mätning skulle göras. Genom mer frekventa mätningar och genom att vi bröt upp resultaten på ansvarsområden började saker att hända. Vi delade även upp undersökningen i potentiella och befintliga kunder. Om vi inte hade brutit upp mätpunkterna hade man gett upp strategin efter två år. Efter två respektive tre år fick strategin genomslag och vi såg effekter i både kund- och varumärkesmätningarna. Vid varje mättillfälle samlades ett trettiotal ansvariga och vi gick tillsammans igenom och tolkade siffror och effekterna av olika insatser. Vi har 20 års erfarenhet av att följa upp strategier och bryta upp mätningar och mätpunkter efter ansvarsområden. Kontakta oss om du tror att kontinuerliga uppföljningar och kontroller kan hjälpa att få saker gjorda.

Konsulttjänster