Produkter säljer/miljö väcker känslor

2005 ville ett företag som var tidigt ute ta reda på vad CSR och samhällsansvar innebar när det gällde livsmedel och vilken effekt olika aspekter CSR kunde ha på försäljning. Vi började med att fråga ett 30-tal konsumenter som fick svara spontant och fritt ute i butik. De pratade om 13 olika aspekter från omsorg för djur till tydlig innehållsdeklaration på produkter. Genom en faktoranalys såg vi att dessa fördelades enligt tre huvuddimensioner; humanansvar, miljöansvar och produktansvar. Därefter kunde vi i analyssteg två se att produktansvar hade störst inverkan på konsumenternas köpbeteende medan humanansvar hade störst effekt om man ville skapa en profil av att vara samhällsansvarig och hållbar. Slutsatsen blev att företaget var tvingat att kommunicera båda sakerna. Kontakta oss om du vill veta mer om vår säljdrivande hållbarhetsanalys och hur hållbarhet kan sälja.

Analysmetoder