Säljdrivande hållbarhetsanalys

Idag har de flesta företag krav från lagar och regelverk, lokala myndigheter, allmänhet men också samarbetspartners och kunder att vara hållbara. Antalet dimensioner och aspekter av hållbarhet bara växer, men det viktiga för organisationen är att identifiera vilka aspekter som är relevanta för de viktigaste intressenterna. Det handlar om att identifiera de mest centrala aspekterna för att bli och framstå som hållbara, men oavsett om man har hållbarhet och CSR som affärsidé, positioneringsstrategi eller bara kommunikationsstrategi vill man veta om det finns vissa associationer eller argument som är mer eller mindre säljdrivande. Det kan finnas argument som inte är säljdrivande eller som till och med får målgruppen skeptiska mot hållbarhetsarbetet. Vissa hållbarhetsargument driver en positiv övergripande hållbarhetsimage, andra driver betalningsvilja och en tredje grupp driver köpvilja. Ibland vill man uppnå samtliga tre effekter.

Vi är de enda som erbjuder en sådan flerdimensionell analys. Delar av analysen har publicerats i en internationell vetenskaplig tidskrift.[1] En säljdrivande hållbarhetsanalys kan antingen bakas in i varumärkesstrategin eller som en helt separat analys.

Analysen handlar om (U=Unik för oss):

  • Identifiera relevanta aspekter kring CSR och hållbarhet för olika intressenter
  • Vilka aspekter driver förtroende och hållbarhetsimage (U)
  • Vilka aspekter driver pris- respektive volympremie)? (U)
  • Företagets respektive konkurrenternas image på olika aspekter kring hållbarhet

Länkar till externa källor:

[1] Johan Anselmsson and Ulf Johansson, Corporate social responsibility and the positioning of grocery brands: An exploratory study of retailer and manufacturer brands at point of purchase, Article in International Journal of Retail & Distribution Management 35(10):835-856 (September 2007)

Case