Snacka är silver, men verkstad är guld

I ett medieföretag intervjuade vi i första steget kunder som sa upp sina abonnemang i syfte att ta reda på orsaken till avhoppen genom telefonintervjuer. Det andra steget var att inte bara fråga utan även att köpa tillbaka dem genom att erbjuda lösningen på deras problem. När vi avslutningsvis analyserade utfallen såg vi att i urvalet som intervjuades i första steget var det 30% som valde att stanna kvar som kunder eftersom de nu upplevde att företaget var intresserade av dem. I andra steget fann vi att hälften av kunderna som ville säga upp sig stannade då företaget dessutom erbjöd sig att lösa problemen.

Konsulttjänster