Kundnöjdhet & NKI

Mät och skapa kundnöjdhet – skapa lojala kunder

Att skapa och mäta kundnöjdhet handlar om att förstå kundens förväntningar och hur man lyckas uppfylla dessa. Det grundläggande antagandet är att en nöjd kund stannar och rekommenderar nya kunder att komma. Vidare mäts kundnöjdhet för att förstå varför kunden är nöjd eller missnöjd. Vi på Transvector går ett steg längre och nöjer oss inte med antagandet att nöjdhet leder till försäljning. Vi utför även tester av vad i upplevelsen som leder till försäljning och lönsamhet.

Sedan 1999 har vi gjort kundnöjdhetsmätningar i de flesta branscher och flera av våra mätningar har sedan blivit underlag för vetenskapliga artiklar om kundnöjdhet. Vi har bland annat en vetenskaplig artikel om nöjdhet och nöjdhetsindex på köpcenter som citerats av fler än 100 forskare.[1]

Kundnöjdhets- och NKI-analys innehåller:
(U=Unik för oss)

  • Övergripande nöjdhet
  • Köplojalitet
  • Customer Touch Points
  • Vad driver och kan öka nöjdhet
  • Vad driver och kan öka rekommendation
  • Vad driver och kan öka försäljning (U)
  • Hur viktig är nöjdhet för försäljning just bland dina kunder (U)
  • Vad har dina mest lojala kunder för förslag på förbättringar (U)
  • Hur många av de missnöjda tillhör er egentliga målgrupp (U)

Länkar till externa källor:

[1] Johan Anselmsson (2006) Sources of customer satisfaction with shopping malls: A comparative study of different customer segments, Article in The International Review of Retail Distribution and Consumer Research 16(1):115-138

Frågor och svar om kundnöjdhet och NPS-analys

Varför ska man mäta kundnöjdhet?
Det finns ett generellt antagande om att nöjda kunder stannar som kund, handlar mer, är
mindre priskänsliga och vill rekommendera företaget till vänner och bekanta. Att mäta
kundnöjdhet över tiden blir därför som en varningsklocka på att något bra eller dåligt kan
komma att hända med försäljningen längre fram. Om mätningen görs rätt kan man
dessutom få en diagnos eller förklaring till vad som driver företagets kunder att vara mer
eller mindre nöjda. Man kan så klart fråga rakt ut, men risken är stor att kunderna säger pris
i syfte att påverka prisbilden utan att det egentligen skulle påverka dem. Ett sänkt pris kan
uppfattas som att man har låg kvalitet eller tar för mycket betalt i vanliga fall.

Hur räknar man ut NKI?
Det vanligaste sättet är att alla som säger sig vara ganska eller mycket nöjda med företaget
som helhet definieras som nöjda. Genom att dividera antalet nöjda med antalet svarande får
man ut andel nöjda kunder. Sedan finns det ett mer vetenskapligt, men även i praktiken
vanligt sätt att räkna ut ett index. Då brukar man använda sig av tre frågor i stil med: Hur
nöjd är du med företag x totalt sett? Hur väl uppfyller företaget x dina förväntningar? Hur
nära idealet ligger företag x? Dessa tre frågor kan man på olika sätt räkna samman till ett
index. Om man har en femgradig skala på svaren kan man räkna fram ett indexmedelvärde
mellan 1-5. För sjugradig skala 1-7. Vissa väljer att multiplicera upp detta värde så att lägsta
värdet blir 0 och högsta värdet blir 100. Genom ett index på tre frågor anser man att
pålitligheten i svaret ökar genom att det är tre olika frågor och det är tre olika vinklingar på
nöjdhet.

Hur tar man reda på att en kund är nöjd?
1) Fråga ett slumpmässigt, men representativt urval av kunder. Kanske ska man
välja bort några kunder som inte tillhör målgruppen eftersom de kanske är
missnöjda med saker som bara målgruppen värderar.
2) Se till att de får svara anonymt samt att du håller en hög svarsfrekvens.
3) Ställ frågor enligt ovan samt några öppna och några mer detaljerade om saker
som kan tänkas påverka kundnöjdheten som helhet.
4) Gör jämförelser mellan kundgrupper, affärsområden eller olika tidpunkter.

Case